Maj 29, 2019

Pismo sołtysa ws. drogi powiatowej

Zachęcamy do zapoznania się z pismem skierowanym do Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce przez naszego Sołtysa pana Janusza Cherchela z prośbą o usunięcie uszkodzeń zdegradowanej nawierzchni. […]
Maj 29, 2019

Interwencja w sprawie zniszczonej drogi

Na ostatniej sesji Rady Gminy Biskupice, w dniu 27.05.2019 Radni Gminy Biskupice Kinga Dąbrowska i Krzysztof Grochot złożyli na ręce Przewodniczącego Komisji Drogownictwa i Inwestycji pismo, […]
Maj 18, 2019

Nowy Sołtys Biskupic

Decyzją mieszkańców w dniu 28 kwietnia 2019 nowym Sołtysem wsi Biskupice wybrany został Pan Janusz Cherchel. Gratulujemy i liczymy na owocną współpracę. Radni
Marzec 28, 2019

Obwieszczenie wyborcze

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Gminnej Komisji Komisji ds. Wyborów Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej !